Hjem

Kannikegaarden - Silkeborg

Fonden Kannikegaarden driver det socialpædagogiske opholdssted med speciale i aflastning for børn og unge med varig nedsat funktionsevne.

Opholdsstedets fysiske rammer er en landejendom med tilhørende fem tønder land.

En lille enhed med 2,75 fuldtidspladser, hvilket bevirker at det er en overskuelig gruppe af børn/unge der frekevnterer opholdsstedet.

Der er lagt vægt på det primære og herunder tryghed, fortroelighed og ligeværdigt samvær etc. men uden at være i tvivl om hver vores rolle

 

 

Vi har indstillet tilgangen med henblik på en planlagt afviklingen af opholdsstedet i 2019, hvor vi begge overgår til en stastus som folkepensionister.

 

Man er altid velkommen til at besøge os, men kun efter aftale.

 

 

Svend Løwe & Ruth Klostergård

Lykken er at plukke en solmoden appelsin fra træet, Øhh man skal huske og få lov